Tečaj enostavnega knjigovodstva

Tečaj: ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Program je namenjen:
 • samostojnim podjetnikom posameznikom, ki lahko vodijo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva
 • samostojnim podjetnikom, ki so z opravljanjem dejavnosti šele začeli in v prvem letu ne zaposlujejo povprečno več kot tri delavce,
 • društvom, ki vodijo svoje poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.
Trajanje:   30 šolskih ur
Iz   vsebine:
 • sistem, način in načela vodenja poslovnih knjig in evidenc,
 • vrste, označevanje knjigovodskih listin,
 • knjiga prihodkov in odhodkov,
 • evidenca izdanih knjigovodskih listin – normiranci
 • knjiga ostalih terjatev in obveznosti,
 • register osnovnih sredstev – normiranci,
 • knjiga sklepov,
 • davčne in druge evidence,
 • nekatere ekonomske kategorije (sredstva, obveznosti, prihodki, odhodki)
Organizacija: Pouk poteka v popoldanskem času,  dva do trikrat tedensko.
Cena programa:   3 x 100,00 €
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Spletna prijavnica