Osnove dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike

Tečaj: OSNOVE DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE
Program je namenjen:
 • samostojnim podjetnikom na začetku poslovne poti,
 • lastnikom malih podjetij, ki si želijo sami voditi poslovne knjige,
 • članom projektnih skupin, zadolženim za finance,
 • managerjem, ki želijo spoznati področje računovodstva, da bodo bolje razumeli svojega računovodjo, znali brati računovodske izkaze in lažje sprejemali poslovne odločitve.
Trajanje:   30 šolskih ur
Iz vsebine:
 • osnove dvostavnega knjigovodstva in kontni načrt,
 • slovenski računovodski standardi in ostala veljavna zakonodaja,
 • prejeti računi,
 • izdani računi,
 • temeljnica,
 • obračun plač in prispevkov,
 • osnovna sredstva,
 • sestavljanje poročil (DDV, poročilo o plačah, bilance, davčni obračun).
Organizacija: Pouk poteka popoldanskem času,  dva do trikrat tedensko. Možnost prilagoditve programa za zaključene skupine.
Cena programa: 4 x 93,00 €
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Spletna prijavnica