Začetni tečaj dvostavnega knjigovodstva

Tečaj: ZAČETNI TEČAJ DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA
Program je namenjen:
 • samostojnim podjetnikom,
 • lastnikom malih podjetij,
 • zaposlenim v računovodstvu in financah,
 • drugim, ki si želijo samostojno voditi poslovne knjige.
Trajanje: 80 šolskih ur
Iz vsebine:
 • osnove dvostavnega knjigovodstva in kontni načrt,
 • slovenski računovodski standardi in ostala zakonodaja
 • stroškovno knjigovodstvo in knjigovodstvo osnovnih sredstev,
 • osnove materialnega in blagovnega knjigovodstva,
 • finančno knjigovodstvo,
 • obračun plač, regresa, pogodbenih del in avtorskega honorarja
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev.
Povezanost z NPK: Program začetnega tečaja zajema nekatere vsebine iz kataloga znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/Knjigovodkinja.
Organizacija: Pouk poteka v popoldanskem času,  dva do trikrat tedensko.
Cena programa:   5 x 126,00 €
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.s
spletna prijava
Pomembno: Če ste starejši od 45 let se lahko vključite v 50-urni brezplačni začetni in nadaljevalni tečaj dvostavnega knjigovodstva v okviru projekta Razvoj kompetenc od 2018 do 2022. Oglejte si programe na spletni strani projekta in se prijavite na razpisani tečaj.