Nadaljevalni tečaj dvostavnega knjigovodstva

Tečaj: NADALJEVALNI TEČAJ DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA
Program je namenjen:
  • samostojnim podjetnikom, vsem, ki imate osnovno znanje s področja knjigovodstva, pa bi ga radi osvežili in nadgradili.
Trajanje:   80 šolskih ur
Iz vsebine:
  • ponovitev in razširitev vsebin začetnega tečaja knjigovodstva z vajami
  • spoznavanje davčne zakonodaje za pravne in fizične osebe
  • računovodski standardi in računovodsko poročilo (bilanca stanja, izkaz uspeha s pojasnili)
Povezanost z NPK: Program začetnega tečaja zajema večino vsebin iz kataloga znanj in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja/Knjigovodkinja.
Pogoj za vključitev v program:
  • uspešno opravljen začetni knjigovodski tečaj
  • ali znanje, pridobljeno na druge načine, katerega preverjamo z uvrstitvenim testom.
Organizacija:   Pouk poteka v popoldanskem času,  dva do trikrat tedensko.
Cena programa:   5 x 130,00 €
Informacije:  info@lu-koper.si, 05/612-80 00, spletna prijava
spletna prijava