Znanja, ki jih dobijo udeleženci tečaja Socialna oskrba na domu

Udeleženci izobraževalnega programa socialne oskrbe na domu:

 • pridobijo temeljna znanja iz socialne gerontologije,
 • spoznajo osnove sistema socialnega varstva,
 • poznajo kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
 • spoznajo delovanje skupnostne in socialne mreže,
 • poznajo potek izvajanja socialne oskrbe,
 • naučijo se prepoznavati potrebe različnih ciljnih skupin uporabnikov,
 • spoznajo potek izvajanja in organizacijo socialne oskrbe, njegovo vlogo in meje,
 • so sposobni aktivno sodelovati v delovni skupini in znajo pripraviti zapise in poročati o svojem delu,
 • zna pripraviti podlage za program dela in individualni načrt,
 • naučijo se prepoznati sposobnosti uporabnika in ga znajo vzpodbuditi k dejavnostim, ki jih zmore,
 • naučijo se voditi individualni pogovor z uporabnikom,
 • spoznajo tehnike komuniciranja in reševanje konfliktov,
 • naučijo se prepoznavati in ravnati v izjemnih dogodkih( npr. hospitalizacije, smrt, nesreče…),
 • spoznajo nevarnosti psihofizičnih delovnih obremenitev,
 • spoznajo osnove zdravega življenja in dietnega prehranjevanja ter ravnanja z živili,
 • obvladajo osebno oskrbo uporabnika in znajo poskrbeti za njihovo bivalno okolje,
 • znajo nuditi prvo pomoč,
 • spoznajo različne pripomočke, ki jih potrebujejo uporabniki na svojih domovih in znajo z njimi ravnati ter jih pravilno očistiti in vzdrževati,
 • naučijo se prepoznati nasilje,
 • poznajo načela varnosti pri delu.