Kako pridobim NPK?

  • Preberite katalog strokovnih znanj in spretnosti za NPK, ki ga želite pridobiti
  • Ocenite, če že imate dovolj znanja za vključitev v postopek certificiranja. Bodite pozorni tudi na točko 2.2. kataloga, ki govori o izpolnjevanju posebnih pogojev.
  • Pokličite svetovalca/ko NPK v izbrani pooblaščeni organizaciji, ki se bo z vami pogovoril/a in vam, ko se boste prijavili v postopek, svetoval/a pri pripravi zbirne mape. Ljudska univerza Koper ima kar tri usposobljene svetovalke NPK.
  • Komisija Državnega izpitnega centra bo ovrednotila vašo zbirno mapo. Če boste s potrdili in referencami dokazali vsa znanja in spretnosti, ki jih predvideva katalog, bo NPK potrdila.
  • Če ne bo mogla priznati vseh vsebin, boste šli še na preverjanje. Praktično boste prikazali naloge, ki jih bo določila komisija in jih zagovarjali.
  • V 8-ih dneh po potrjevanju in/ali preverjanju bo komisija izdala certifikat, ki je javna listina.
  • Cena celotnega postopka je enotna. V primeru, da komisija potrdi NPK na podlagi potrdil v zbirni mapi, plačate 180,00 EUR. Če pa določi še preverjanje, doplačate 44,00 EUR.

Podrobneje o postopku…