Svetovanje za brezposelne in druge ranljive ciljne skupine

Dejavnost svetovanja za brezposelne, osipnike, priseljence, Rome, upokojence in druge starejše odrasle, migrante, invalide, obsojence na prestajanju kazni zapora in druge izvajamo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020.
Skupaj z Ljudsko univerzo Sežana bomo v dejavnosti informiranja in svetovanja v letu 2020 vključili 760 odraslih posameznikov. Svetovali vam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vas po potrebi vključili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.
Sofinancer projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Izkoristite brezplačno možnost svetovanja in se s svetovalko pogovorite:
– kako načrtovati in iskati novo zaposlitev,
– kako prepoznati svoje prednosti in kako se predstaviti,
– kako pridobiti nova znanja (tudi prek spleta),
– kako pridobiti različna potrdila (o znanju tujega jezika, strokovnega izpita iz upravnega postopka, nacionalne poklicne kvalifikacije idr.),
– kateri razpisi so vam trenutno na voljo,…
Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja.

Z vami bom:

Nada Čupković
040 855 795
nada.cupkovic@lu-koper.si
Skype (Svetovalno središče Koper)
WhatsApp (040 855 795)

 

Vredno ogleda: Življenjepis (video), Namen življenjepisa (video), Nasveti za zaposlitveni razgovor (video)
Povezave se odpirajo v novem zavihku.