Knjigovodja/knjigovodkinja

knjigovodja

S certifikatom NPK dokazujete, da ste usposobljeni za samostojno vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev, vodenja materialnega in blagovnega knjigovodstva, vodenja finančnega knjigovodstva, obračunavanja plač in ostalih osebnih prejemkov. Tudi če izkušnje pri delu v knjigovodstvu že imate, priporočamo pripravo na NPK.
Če pa vam na določenih področjih še primanjkujejo znanja, lahko primanjkljaje odpravite na enem od tečajev Knjigovodske šole.

Tečaj: PRIPRAVE NA NPK KNJIGOVODJA/KNJIGOVODKINJA
Število ur: 40 šolskih ur
Program:
  • Organizacija v računovodstvu, predpisi in aktualna zakonodaja,
  • Obračuni osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
  • Dolgoročna sredstva,
  • Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje,
  • Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti,
  • Blagovno knjigovodstvo,
  • Obračun DDV,
  • Praktični primeri knjiženj na enem od računovodskih programov.
Lokacija: Teoretični in praktični del: Ljudska univerza Koper
Organizacija: Predavanja potekajo popoldanskem času, dvakrat tedensko.
Pogoj za vključitev: Srednja šola, predznanje v obsegu snovi 80-urnega začetnega tečaja knjigovodstva oz. izkušnje pri delu v knjigovodstvu. Predznanje preverjamo na uvrstitvenem testu.
Pogoji za dokončanje: Kandidati, ki se bodo vključili v postopek za pridobitev  certifikata NPK, bodo opravljali preizkus znanja. Potrdilo z opisom kompetenc bodo lahko vložili v zbirno mapo.
Cena programa: 4 x 100,00 €
Cena postopka NPK ni vključena.
Informacije: 05/612-80 00, info@lu-koper.si.
Informativna prijava na tečaj priprav na NPK.
Pridobitev  certifikata NPK
Pogoj za vključitev v postopek NPK: najmanj srednja poklicna izobrazba,
Postopek:  Kako do certifikata NPK?
Katalog strokovnih znanj in spretnosti: Knjigovodja/Knjigovodkinja
Cena preverjanja in potrjevanja NPK:  Največ 224,00 €
Svetovalka NPK: Darja Škorjanc Braico, 05/612-80-02, darja.braico@lu-koper.si.

NPK Knjigovodja/Knjigovodkinja iz prve roke