Pouk

 

 • Pouk poteka na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper.
 • Predavanja so izpeljana v tečajni obliki, praviloma petkrat na teden v popoldanskem času. Vzporedno potekajo predavanja iz treh ali štirih predmetov.
 • V razredih, ki jih obiskujejo izključno brezposelni mladostniki, pouk poteka tudi dopoldan.
 • Mladostniki, ki imajo tedensko več ur pouka, lahko zaključijo dva razreda v enem šolskem letu.
 • Odrasli v enem šolskem letu zaključijo en razred, s predavanji in samostojnim študijem pa lahko tudi več.
 • Prisotnost na predavanjih ni obvezna. Učitelj vodi evidenco prisotnosti izključno iz organizacijskih razlogov.
 • V dela prostih dneh in med šolskimi počitnicami ni predavanj.
 • Urnik predavanj pripravimo za vsak razred posebej za tekoči mesec.
 • Celoten urnik objavimo na oglasni deski, ki se nahaja v pritličju Ljudske univerze v Kopru.
 • Če redno obiskujete predavanja, ste ocenjen z vmesnimi testi, če pa predavanj ne obiskujete ali nimate zadostnega števila ocen, so vam na voljo izredni mesečni izpitni roki. Izpiti so pisni ali ustni, pri nekaterih predmetih pa pisni in ustni.
 • Prvo opravljanje izpita je brezplačno, vsako naslednje stane 15,00 €.
 • Na izpit se lahko prijavite v referatu na Ljudski univerzi v Kopru; vsak dan ob uradnih urah.
 • Za opravljanje izpita na izrednem izpitnem roku morate izpolniti prijavnico in jo oddati v referatu do predvidenega roka za prijave na izpite v tekočem mesecu.
 • Datumi izrednih izpitnih rokov so objavljeni na oglasni deski.
 • Opravljanje Nacionalnega preverjanja znanja, ki v posameznem šolskem letu poteka v mesecu maju, je za udeležence Osnovne šole za odrasle prostovoljno.