Pouk

 

 • Pouk poteka na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper.
 • Predavanja so izpeljana v tečajni obliki, praviloma petkrat na teden v dopoldanskem in/ali popoldanskem času. Vzporedno potekajo predavanja iz več predmetov.
 • Udeleženci lahko zaključijo dva razreda v enem šolskem letu.
 • Prisotnost na predavanjih ni obvezna. Učitelj spremlja prisotnost udeležencev izključno iz organizacijskih razlogov.
 • V dela prostih dneh in med šolskimi počitnicami ni pouka.
 • Urnik predavanj pripravimo za vsak razred posebej za tekoči mesec.
 • Celoten urnik objavimo na oglasni deski ter na šolski e-učilnici.
 • Če redno obiskujete predavanja, ste ocenjen z vmesnimi testi, če pa predavanj ne obiskujete ali nimate zadostnega števila ocen, so vam na voljo izredni mesečni izpitni roki.
  Izpiti so pisni ali ustni, pri nekaterih predmetih pa pisni in ustni.
 • Prvo opravljanje izpita je brezplačno, za vsako naslednje opravljanje pa boste odšteli 15,00 €.
 • Na izpit se lahko prijavite v šolskem referatu v času uradnih ur.
 • Datumi izrednih izpitnih rokov so objavljeni na oglasni deski.
 • Opravljanje Nacionalnega preverjanja znanja, ki v posameznem šolskem letu poteka v mesecu maju, je za udeležence Osnovne šole za odrasle prostovoljno.