Predmetnik – MENEDŽMENT V SODOBNEM POSLOVANJU (visokošolski študijski program)

1. letnik

 • Ekonomika
 • Pravna in gospodarska ureditev
 • Uvod v marketing
 • Organiziranje in menedžment
 • Osnove informatike
 • Računovodstvo
 • Vodenje in ravnanje z ljudmi
 • Poslovna matematika s statistiko
 • Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik I (ang., nem., ita.)
 • Poslovno komuniciranje
 • Seminar: Uvod v študij

 

2. letnik

 • Finance
 • Digitalna strategija
 • Pravo in kadri
 • Sistemi za podporo upravljanja
 • Inovativni in inovacijski menedžment
 • Projektni menedžment in timsko delo
 • Jezik stroke in evropska dimenzija (ang., nem., ital.)
 • Poslovna informatika

 

Izbirni predmeti(študent izbere tri predmet)

 • Javna uprava in poslovanje javnega sektorja
 • Družinsko podjetništvo
 •  Metodologija družboslovnega raziskovanja
 • Interno komuniciranje
 • Dogodki in sponzorstvo
 • Podjetništvo in kultura podjetja
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Menedžment dogodkov

 

3. letnik

 • Strateški menedžment
 • Mednarodni ekonomski odnosi in institucije
 • Veščine pisnega in ustnega komuniciranja
 • Poljubno izbirna učna enota*
 • Praktično izobraževanje v delovnem okolju
 • Zaključna strokovna naloga ali opravljanje dveh izbirnih učnih enot

Izbirni predmeti(študent izbere dva predmeta)

 • Menedžment generacij
 • Medkulturni menedžment
 • Osebni menedžment
 • Menedžment kakovosti
 • Mednarodno delovno pravo in sindikalno pravo
 • Strategije družbenih medijev
 • Profesionalni razvoj
 • E-izobraževanje
 • E-poslovanje