Predmetnik – VELNES (višješolski študijski program)

Obvezni predmeti

 • Poslovni tuji jezik 1, Poslovni tuji jezik 2
 • Velnes
 • Pravni predpisi
 • Trženje
 • Poslovno komuniciranje
 • Informacijsko-komunikacijska podpora v velnesu
 • Ekonomika poslovanja
 • Organizacija in tehnike vodenja
 • Svetovanje in prodaja v velneški dejavnosti
 • Prehrana in zdravje
 • Telesna aktivnost in zdravje
 • Velnes potenciala osebnosti
 • Osebnostna rast in sprostitev
 • Praktično izobraževanje 1, Praktično izobraževanje 2
 • Prosto izbirni predmet
 • Diplomsko delo

 

Izbirni predmeti (Študent izbere tri predmete)*

 • Športni programi velnesa
 • Velneška prehrana
 • Medicinski velnes
 • Podjetništvo v velnesu
 • Računovodstvo in finančno poslovanje
 • Poslovni tuji jezik 3

 

*Posamezne izbirne predmete bo šola izvajala, če bo za posamezni izbirni predmet prijavljenih najmanj 20 študentov.