Predmetnik – INOVATIVNI MENEDŽMENT V SOCIALI IN IZOBRAŽEVANJU

 1. letnik (60 KT)

Obvezni predmeti

 • Metode poslovnega raziskovanja
 • Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli
 • Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti
 • Ekonomika javnega sektorja
 • Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami
 • Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb
 • Socialna zaščita v Evropi

ali

 • Trendi v inovativnem izobraževanju

 

 

 1. letnik (Sociala) (60 KT)

Obvezni predmeti: smer Sociala

 • Merjenje in zagotavljanje kakovosti življenja
 • Financiranje neprofitnih organizacij
 • Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti
 • Integrativni projekt

 

Izbirni predmeti: smer Sociala

Izberete dva predmeta

 

 • Organiziranje socialnih mrež
 • Teorija in praksa dobrodelništva in solidarnosti
 • Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju
 • Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje
 • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
 • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
 • Menedžment marketinga storitev

 

 • Magistrska naloga