Predmetnik – POSLOVNI SEKRETAR (višješolski študijski program)

Obvezni predmeti

 • Poslovni tuji jezik 1, Poslovni tuji jezik 2
 • Poslovno komuniciranje
 • Ekonomika poslovanja
 • Računovodstvo in finančno poslovanje
 • Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni
 • Informacijska tehnologija in podatki
 • Gospodarsko pravo
 • Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Sodobno vodenje pisarne
 • Ljudje v organizaciji
 • Osnove upravljanja in organizacija poslovanja
 • Projektno organiziranje poslovnih dogodkov
 • Praktično izobraževanje 1, Praktično izobraževanje 2
 • Prosto izbirni predmet
 • Diplomsko delo

Izbirna predmeta*

 • Ustava in državna ureditev
 • Državna uprava in upravni postopek

Modul Spletno poslovanje*

 • Elektronsko poslovanje
 • Grafični in spletni dizajn v pisarni

 

*Posamezne izbirne predmete bo šola izvajala, če bo za posamezni izbirni predmet prijavljenih najmanj 20 študentov