Predmetnik – Menedžment v sociali in izobraževanju

1. letnik

 • ·         Organiziranje in menedžment

  ·         Ekonomika

  ·         Finance

  ·         Marketing

  ·         Vodenje in ravnanje z ljudmi

  ·         Osnove informatike

  ·         Metodologija družboslovnega raziskovanja

  ·         Poslovno komuniciranje

  ·         Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog (ang., nem., ita. ali rus.)

  ·         Država, družba in etika

  ·     Seminar: Uvod v študij

 

2. letnik

 •          Delovno in socialno pravo

  ·         Sodobno poslovno okolje in storitvena dejavnost

  ·         Projektni menedžment in timsko delo

  ·         Inovativni in inovacijski menedžment

  ·         Komunikacija in medosebne kompetence

  ·         Medgeneracijsko povezovanje

  ·         Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju

  ·         Metode dela z različnimi ciljnimi skupinami


  Izbirni predmeti

  Študent izbere 2 predmeta

  ·         Organiziranje neprofitnih organizacij

  ·         Izobraževanje in kadrovski menedžment

  ·         Organiziranje kakovosti življenja

  ·         Marginalne družbene skupine

  ·         Profesionalni razvoj

  ·         Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost


 

3. letnik

          Smer Sociala

  • Socialno podjetništvo in zadružništvo
  • Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže
  • Organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in mladostnikov
  • Organiziranje aktivnosti starejših

   

   Smer Izobraževanje

  • E-izobraževanje
  • Svetovanje za učenje in izobraževanje
  • Planiranje, organizacija in menedžment izobraževanja
  • Menedžment kakovosti v izobraževanju

   

  • Poljubno izbirni predmet
  • Praktično izobraževanje v delovnem okolju
  • Seminar Priprava na strokovno prakso
  • Zaključna strokovna naloga ali dva dodatna izbirna predmeta