Predmetnik – MEDNARODNO POSLOVANJE (Podiplomski magistrski program)

1. letnik

 • Mednarodna poslovna ekonomija
 • Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja
 • Upravljanje podjetij z informacijskimi tehnologijami
 • Inovativni poslovni procesi, odnosi in modeli
 • Kreativno upravljanje človeških virov za konkurenčne prednosti
 • Metode poslovnega raziskovanja
 • Individualna strokovna naloga

2. letnik

 • Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
  • Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb 7
  • Družbeno odgovorno podjetništvo in poslovna etika
  • Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju
  • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje
  • Ekonomska politika v medijih
  • Mednarodni marketing

 

 • Modul: Poslovanje v mednarodnem in multikulturnem okolju
  (študent izbere tri predmete iz enega modula)

  • Mednarodne poslovne finance
  • Mednarodno gospodarsko pravo
  • Kitajščina z značilnostmi azijske poslovne kulture
  • Ruščina z značilnostmi slovanske poslovne kulture

ali

 • Modul: Konkurenčnost skozi kreativnost in inovativno poslovanje
  (študent izbere tri predmete iz enega modula)

  • Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje
  • Intelektualna lastnina
  • Kreativno upravljanje tehnoloških inovacij
  • Kreativno upravljanje z inovacijami v storitveni dejavnosti