Predmetnik – MARKETING, DRUŽBENI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI (visokošolski študijski program)

1. letnik

 • Ekonomika
 • Pravna in gospodarska ureditev
 • Uvod v marketing
 • Organiziranje in menedžment
 • Osnove informatike
 • Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost
 • Komuniciranje in nove tehnologije
 • Obnašanje strank
 • Jezik stroke evropska dimenzija – 1.tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) 5
 • Javno nastopanje in retorika
 • Seminar – Uvod v študij


2. letnik

 • Finance
 • Statistika z raziskovanjem za potrebe marketinga
 • Tržno in medijsko pravo
 • Menedžment izdelkov, storitev in blagovnih znamk
 • Inovativni in inovacijski menedžment
 • Projektni menedžment in timsko delo
 • Izbirni predmeti (študent izbere štiri predmete)
  • Oglaševalske akcije
  • Kreativno sporočanje
  • Multimedija in dizajn v podjetju
  • Interno komuniciranje
  • Socialni marketing
  • Poslovni jezik – 2.tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina)
  • Poslovno lobiranje v EU
  • Podjetništvo in kultura podjetja


3. letnik

 • Izbirni modul Menedžment marketinga (študent izbere en modul)
  • Nabavno-prodajna veriga
  • Strateški marketing
  • Dogodki in sponzorstvo
  • Globalni marketing

ali

 • Izbirni modul Menedžment odnosov z javnostmi (študent izbere en modul)
  • Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi
  • Povezava med mediji, PR in marketingom
  • Odnosi z mediji
  • Krizno komuniciranje in menedžment dejavnosti

ali

 • Izbirni modul Menedžment družbenih medijev (študent izbere en modul)
  • Digitalni marketing
  • Strategije družbenih medijiev in marketing
  • Odnosi z mediji
  • Povezava med mediji, PR in marketingom
 • Poljubni izbirni predmet 1
 • Poljubni izbirni predmet 2
 • Praktično izobraževanje v delovnem okolju
 • Pisanje zaključne strokovne naloge ali opravljanje dveh izbirnih predmetov