Predmetnik – MARKETING IN PRODAJA (Podiplomski magistrski program)

1. letnik

 • Mednarodna poslovna ekonomija
 • Raziskave trga
 • Finance za prodajo in marketing
 • Menedžment v prodaji in marketingu
 • Poslovna prognostika in strategija trajnostnega razvoja
 • Inovativni poslovni procesi, odnosi, modeli
 • Psihologija prodaje: ljudje, kultura, spremembe in obnašanje strank
 • Izbirni predmeti (študent izbere en predmet)
  • Družbeno odgovorno podjetništvo in etika
  • Komuniciranje z vplivnimi javnostmi in lobiranje


2. letnik

 • Obvezni predmeti
  • Razvoj izdelkov in blagovnih znamk
  • Integrirano marketinško komuniciranje
  • Strategije in tehnike prodaje
 • Izbirni predmeti (študent izbere dva predmeta)
  • Upravljanje odnosov s strankami (CRM) in poslovna inteligenca (BI)
  • Cenovne strategije in oblikovanje cen
  • Spletni marketing
  • Korporativno komuniciranje
  • Razvoj mrež in prodajnih kanalov
  • Mednarodno gospodarsko pravo
  • Organizacijska dinamika za odličnost podjetij in kreativno upravljanje sprememb 7
  • Ekonomska politika v medijih
 • Projektna naloga
 • Magistrska naloga