Angleščina, nemščina, italijanščina in francoščina

an_it_nem_1

Pri nas se lahko učite angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine po javno veljavnih programih. Ti so usklajeni s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO), ki pozna 6 ravni od A1 do C2.
Na Ljudski univerzi Koper se stopnje jezikovnih tečajev takole umeščajo v skupni okvir.

stopnje_LU
Na vseh stopnjah obravnavamo najpogostejše teme iz vsakdanjega življenja in uporabno slovnico. Čeprav je poudarek na govoru, ne zanemarjamo nobene od jezikovnih spretnosti. Na prvih stopnjah boste pridobili toliko znanja, da se boste lahko preprosto sporazumevali v enostavnejših vsakodnevnih situacijah. Na višjih stopnjah se boste srečevali z zahtevnejšimi besedili in slovničnimi poglavji, v tujem jeziku pa se boste že bolj tekoče in spontano izražali.

Dobro je vedeti

 • Če imate predznanje, se z vami pogovorimo in vam glede na predznanje svetujemo najbolj ustrezen program in stopnjo.
 • Tečaj organiziramo kadarkoli med letom, takoj, ko se prijavi dovolj udeležencev z enakim predznanjem.
 • V skupini je do 12 udeležencev.
 • Vsaka stopnja traja 60 ur.
 • Cena tečaja je 5 x 72,00 EUR. V ceno niso všteti stroški gradiva.
 • Uveljavljate lahko popust za dijake, študente, upokojence, brezposelne ali za plačilo v enkratnem znesku.
 • Članom Obalne sindikalne organizacije – KS 90 nudimo 5 % popust.
 • Pouk je navadno dvakrat tedensko po 2-3 šolske ure v popoldanskem ali večernem času. Za zaključene skupine
  lahko pouk organiziramo tudi dopoldan.
 • Tečaj zaključite s pisnim in ustnim izpitom.
 • Po uspešno opravljenem preizkusu znanja dobite interno potrdilo.
 • Če potrebujete javno veljavno potrdilo o znanju italijanščine na osnovni ali višji ravni, lahko izpit
  opravljate pri nas. Ljudska univerza Koper je pooblaščeni izpitni center. Pri nas se lahko udeležite tudi priprav na
  izpite.
 • Tečaje izvajamo v Kopru, za zaključene skupine pa tudi v Ankaranu, Izoli, Luciji ali pri naročniku.

Info:
05 61 280 00, info@lu-koper.si
Informativna prijava