Predstavitev

Ljudska univerza Koper je že od leta 1961 izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih na Obali. Svojo dejavnost izvajamo na sedežu zaimage001voda v Kopru ter na enoti v Piranu.

V zavodu je 16 redno zaposlenih, od tega 11 visoko usposobljenih strokovnih delavcev, katerim se letno pridruži skoraj 100 zunanjih sodelavcev. Vsako leto se pri nas izobražuje ali poišče nasvet v zvezi z izobraževanjem in razvojem kariere več kot 3000 odraslih.

Naša dejavnost zajema vsa temeljna področja izobraževanja.

Izvajamo programe za pridobitev izobrazbe ali poklica in nacionalne poklicne kvalifikacije. Pri nas lahko dokončate osnovno šolo ali obiskujete srednješolske programe za pridobitev poklica: tehnik računalništva, ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok ter trgovec. V sodelovanju z DOBO – Evropskim poslovno izobraževalnim središčem iz Maribora izvajamo višješolske in visokošolske programe, pa tudi podiplomski online študij. Obiskujete lahko tudi program gimnazije na daljavo.

Smo izvajalci priprav in postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za: Socialne oskrbovalce/oskrbovalke na domu, Varuha/varuhinje predšolskih otrok, Sobarja/sobarice, Čistilca/čistilke in Skrbnika/skrbnice informacijskih sistemov, Knjigovodja/knjigovodkinja, Računovodja/računovodkinja in Zeliščar/zeliščarka.

V naših programih lahko pridobite ali nadgradite znanja in veščine za vaš karierni in osebni razvoj. Veliko programov s tega področja izvedemo po naročilu podjetij in drugih ustanov ter različnih združenj iz lokalnega okolja. Na področju računalništva smo se specializirali za izvedbo krajših, specializiranih usposabljanj po naročilu podjetij. Začetnikom pa poleg praktičnih predavanj z učiteljem brezplačno nudimo dodatno individualno pomoč v našem Središču za samostojno učenje.

Naš jezikovni center se ponaša z najdaljšo tradicijo na Obali, strokovnostjo in skrbnim nadzorom kvalitete. Široko standardno ponudbo programov za učenje tujih jezikov in slovenščine dopolnjujemo s specializiranimi programi, ki jih pripravljamo po naročilu podjetij. Smo pooblaščeni za izvajanje izpitov Državnega izpitnega centra iz tujih jezikov za odrasle. Po pooblastilu Filozofske fakultete v Ljubljani – Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik pa izvajamo tudi izpite iz slovenščine na osnovni ravni.

S pomočjo občinskih, državnih in evropskih sredstev izvajamo tudi različne brezplačne programe in dejavnosti, ki so v pomoč in podporo posameznikom pri njihovem osebnem in poklicnem razvoju. Tako nudimo brezplačno svetovanje za izobraževanje in razvoj kariere v okviru Regionalnega svetovalnega središča, vodeno samoizobraževanje s pomočjo mentorja in IKT v Središču za samostojno učenje.

Več o naših najpomembnejših projektih si lahko preberete TUKAJ.

image005Vseskozi skrbimo tudi za kakovost našega dela in naših programov. Smo nosilci nacionalnega certifikata kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

Več o naši prehojeni poti in uspehih lahko preberete v priloženem zborniku, ki smo ga izdali ob 50-letnici našega delovanja.

Priloženi dokumenti:

Katalog izobraževanja 2019-2020

Zbornik ob 50-letnici LU Koper