Potrdilo o znanju tujega jezika

potrdilo

Potrdilo po zaključeni posamezni stopnji tečaja

Ob koncu naših tečajev opravljate preizkus znanja in dobite potrdilo Ljudske univerze Koper. Ocena znanja je v skladu s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

– Uspešno opravljen izpit ob zaključku posamezne stopnje omogoča udeležencem prehod na višjo stopnjo. Večina
delodajalcev sprejema potrdilo kot zadosten dokaz o znanju tujega jezika na določeni stopnji.

– Prvo skupinsko opravljanje izpita na posamezni stopnji je brezplačno. Vsako naslednje opravljanje in opravljanje
izpita izven v skupini dogovorjenega roka stane 30,00 EUR.

– Izpite lahko opravljate tudi tisti, ki niste obiskovali naših tečajev. V tem primeru za »stopenjski izpit« plačate 80,00 EUR.

– Potrdilo nima javne veljave. Preverite, ali ga bodo v ustanovi, za katero potrdilo potrebujete, upoštevali.

Javno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika

 • Ljudska univerza Koper je pooblaščeni center za preverjanje znanja tujih jezikov. Več na spletni strani Državnega izpitnega centra.
  Pri nas lahko opravljate izpite iz italijanščine in angleščine, v ostalih izpitnih centrih pa še izpite iz nemščine, francoščine in madžarščine.
 • Izpite lahko opravljate na osnovni in višji ravni. Izpit na osnovni ravni ustreza mednarodnim standardom po priporočilu Sveta Evrope na stopnji A2 (Waystage), izpit na višji ravni pa na stopnji B2 (Vantage).
 • Pridobite si javno veljavno listino, ki jo lahko uporabite za uradne namene.
 • Izpitni roki so februarja, junija in oktobra.
 • Izpite lahko opravljate, tudi če ne obiskujete naših tečajev.
 • Pred prijavo na izpit si oglejte vzorčne teste.
 • Lahko se nam pridružite na pripravah na izpit.


Izpiti iz slovenščine

Ljudska univerza Koper je pooblaščena s strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Pri nas lahko opravljate izpite na:

 • vstopni ravni
 • osnovni ravni

Pridobite si javno veljavno listino, ki jo lahko uporabite za uradne namene.

Izpit iz slovenščine na vstopni ravni (A1)

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni (A2–B1)


Druga potrdila o znanju tujega jezika

Za pridobitev mednarodnih certifikatov iz splošnega in poslovnega jezika izvajamo priprave na izpite. Izpite opravljate v drugih pooblaščenih centrih.


Info:
05 61 280 00, info@lu-koper.si