ADD:DODAJ nekaj smiselnega

Projekt v sodelovanju s KID Pina

Na Ljudski univerzi Koper smo skupaj z vsemi tremi obalnimi občinami in drugimi partnerji iz našega okolja pristopili k projektu Kulturno-izobraževalnega društva Pina »ADD: Dvig ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih občinah«.

Namen projekta je povečati aktivno, enakopravno participacijo mladih v lokalnem okolju ter izboljšati njihove socialne kompetence preko izobraževanja ter informiranja mladih in ključnih akterjev na področju mladine v regiji. Aktivnosti, preko katerih bodo poskusili doseči ta cilj, so: analiza stanja na področju mladine v obalnih občinah, kolesarjenje z namenom popisa stanja kolesarskih poti na relaciji KP-IZ-PI, mlade ženske in občutek varnosti v mestnih središčih, srečanje in natečaj za mlade ustvarjalce na temo kulturne strategije.

Naša ustanova sodeluje pri prvi izmed teh aktivnosti – ANALIZA STANJA NA PODROČJU MLADINE V OBALNIH OBČINAH.

Analiza bo zajemala analizo aktivnosti občin, mladinskih dejavnosti in mladine. Analiza mladine bo potekala preko javnih dogodkov, posvetovanj z mladimi in obsežne raziskave mladine na območju obalnih občin.

Vprašalnik o zadovoljstvu mladih se nahaja TUKAJ.

Pri nastajanju analize sodelujejo še Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran, Ljudska univerza Koper, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Klub aktivne mladine KAM in obalni študentski klubi.

Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih«, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Več o projektu

Info: kaja.cunk@pina.si in +386 40 731 326