Arion – Študijski obisk

    

Na Ljudski univerzi Koper bomo v maju 2008 gostili strokovnjake s področja svetovanja iz vse Evrope.

Naslov študijskega obiska: Svetovanje za izobraževanje odraslih – pomen lokalnega partnerstva in regijske pokritosti.

Cilji študijskega obiska: Prikaz dobre prakse v svetovanju za izobraževanje odraslih in izmenjava izkušenj z institucijami, ki imajo podobne dejavnosti. Udeležencem želimo pokazati, kako se ISIO umešča v lokalni in slovenski prostor, katere so populacije, ki jih zajema, in kako se promovira ter njegovo vlogo pri vseživljenjskem učenju.

Udeležencem želimo predvsem predstaviti prakso brezplačnega svetovanja v izobraževanju odraslim v sloveniji na primeru Svetovalnega središča – ISIO Koper, ki se je uspešno umestil v slovenski in lokalni prostor, se uspešno promovira, skrbi za strokovno rast svetovalk. Predstaviti želimo, na katero ciljno publiko se ISIO pravzaprav obrača in kako se dopolnjuje z ostalimi svetovalnimi dejavnostmi za druge populacije v lokalnem okolju. Poleg tega bi želeli, da se udeleženci aktivno vključijo v razprave in predvidene etape obiska, ter delijo z nami svoje izkušnje, svoje dobre prakse. Želeli bi namreč, da bi dejavnost svetovanja za izobraževanje odraslih tudi dejansko sledila skupni evropski praksi. Menimo namreč, da je razvita svetovalna dejavnost za izobraževanje odraslih podlaga vseživljenjskega učenja.

Natančnejši opis: predstavitev sodelujočih in njihovih organizacij ter predstavitev Ljudske univerze Koper in Svetovalnega središča Koper in dejavnosti ISIA v Sloveniji nasploh. Promocijske dejavnosti in sodelovanje z mediji. ISIO Koper je eno izmed 14. svetovalnih središč v Sloveniji.- predstavitev bo vodila slovenska koordinatorka projekta. Organizirali bomo delavnico – Svetovalna dejavnost in izkušnje udeležencev obiska. Obisk dveh partnerjev v lokalnem okolju – Kakšna je vloga brezplačnega svetovanja za izobraževanje odraslih v podjetjih, kjer so kadrovske službe slabo razvite ali jih sploh ni. Obisk ostalih ponudnikov svetovalnih storitev za študente, mladostnike in brezposelne.

Delovni jezik: angleščina

Kontakt: Tamara Kavs, isio@lu-koper.si, tel. 00386 (5) 612 80 06 in Kristina Udovič, kristina.udovic@lu-koper.si, tel. 00386 (5) 612 80 03