PHARE 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih

Phare 2003 – Uspešno izpeljan projekt – spodbuda za prihodnost

Nacionalni program Phare 2003 – ekonomska in socialna kohezija: Donacijska shema:Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih Finančna linija SI 0309.02

Nosilka projekta: Ljudska univerza Koper
Partnerji v projektu: OŠ Antona Žnideršiča OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerza Postojna, Ljudska univerza Sežana, Regionalni razvojni center Koper in Univerza v Ljubljani-Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož

Ob zavedanju, da je za iskalce zaposlitve v današnjem času pomembno predvsem znanje, se je šest organizacij z obalno-kraške in notranjsko-kraške regije združilo v projektu »Phare 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih oseb«.

24. novembra 2006 je v Sežani potekala zaključna konferenca projekta. Na konferenci je sodelovalo vse projektno osebje – člani projektne skupine in podporno osebje, učitelji, motivatorji in predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje iz sežanskega Urada za delo.

Projekt »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih« je trajal leto dni, v katerem so partnerji vključili v izpopolnjevanje 5 moderatorjev motivacijskih delavnic, 13 učiteljev računalništva in preko 560 brezposelnih oseb. Motivacijske delavnice in izobraževanja so potekala v Ilirski Bistrici, Izoli, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani. Ravno ta prostorska porazdelitev partnerjev in dobra pokritost Obalno-kraške in deloma Notranjske regije je omogočila, da je prek 85% vseh udeležencev zaključilo izobraževanje. Večina teh si je tudi pridobila računalniško spričevalo, ki jim bo olajšalo uveljavitev na trgu dela. Na konferenci je direktorica Ljudske univerze Sežana Aljana Resinovič izpostavila dva ključna momenta, ki kažeta na dosežen uspeh: dejstvo, da so tako velik zalogaj izobraževanja in podpornih dejavnosti uspešno izpeljali v tako kratkem času in dejstvo, da so prav vse sodelujoče partnerske organizacije izrazile željo po ponovnem sodelovanju v podobnih izzivih.

Vodja projekta Darja Škorjanc Braico se je zahvalila vsem prisotnim, ki so tako ali drugače prispevali k uspešnemu zaključku projekta. Pristavila je tudi, da so bili pri projektu uspešni prav zato, ker so se izobraževanja brezposelnih lotili celostno ter upoštevali vse posebnosti, ki jih ta ciljna skupina ima. Poleg osebnega pristopa pa v projektu niso zanemarili niti sodobne učne tehnologije. Brezposelni so se namreč učili na portalu v e-okolju. Prav to jim je omogočilo, da so dodatne vaje opravljali povsod tam, kjer so lahko dostopali do interneta. Pogosto so torej obiskovali tudi e-šole, e-točke, e-knjižnice in središča za samostojno učenje, kar jim bo v prihodnje omogočilo, da svojega znanja ne zanemarijo.