Priprava e-gradiv za centre VŽU

Zaključil se je projekt: Priprava e-gradiv za samostojno učenje v Centrih vseživljenjskega učenja. Konec septembra 2007 bo mogoče preko portalov slovenskih centrov vseživljenjskega učenja dostopati do 11. gradiv za samostojno učenje. Preko portala Centra Obalno-kraške regije www.ok-tocka.si boste na primer lahko z brezplačno registracijo dostopali do vseh gradiv.

Projekt smo izpeljali s finančno pomočjo Ministrstva za šolstvo RS in Evropskega socialnega sklada.

PARTNERJI V PROJEKTU IN NASTALA GRADIVA

1. CVŽU Obalno-kraške regije – Uredi si svoje potovanje – www.ok-tocka.si
2. CVŽU Savinjske – Živimo zdravo z živahno prebavo – http://www.cvzu-savinjska.si oz. http://moodle.vzu.si
3. CVŽU Dolenjska – Živeti zdravo: Zdravilna zelišča – http://www.cvzu-dolenjska.si/
4. CVŽU UM, Savinjska – Načrtovanje kariere
5. CVŽU Zasavje – Čustvena inteligenca pri vodenju ljudi – www.ok-tocka.si
6. CVŽU Podravje, ZORIM – Učinkovito iskanje zaposlitve – http://center-zorim.net/
7. CVŽU Posavje – Ustvarimo otrokom varno gnezdo – www.ok-tocka.si
8. CVŽU VITA – Neverbalna komunikacija – http://www.cvzu-vita.si
9. CVŽU Koroška – Nordijska hoja – http://povezave.kopa.si/nord/
10. CVŽU Gorenjska – Poslovni načrt – http://ucenje.cvzu-gorenjske.si
11. CVŽU Pomurje – Osnove projektnega managementa –
http://www.ra-sinergija.si/projektno_vodenje/

STROKOVNA, ORGANIZACIJSKA IN TEHNIČNA KOORDINACIJA PROJEKTA

Center PER-ME-UM v sodelovanju z MoodleR Radovan Krajnc s.p.

NAMEN PROJEKTA – URESNIČEN IN PRESEŽEN

Želeli smo pripraviti 8 do 10 e-gradiv za samostojno učenje z različnimi vsebinami. E-gradiva naj bi vsebovala elemente samostojnega učenja in naj bi bila v elektronskem zapisu ter prosto dostopna na internetu – preko portalov Centrov vseživljenjskega učenja Slovenije, ki so se vključili v projekt. V projektu je nastalo 11 gradiv za samostojno učenje, do katerih je mogoče dostopati preko portalov vključenih centrov VŽU.

PODLAGA ZA PRIPRAVO PROJEKTA

– Rezultati raziskave PPF (2005) – Razvoj gradiv za samostojno učenje (ugotavljanje potreb in zanimanja glede gradiv).
– Usmerjenost organizacij za izobraževanje odraslih v razvoj neformalnega izobraževanja in iskanja novih možnosti učenja.
– Usmerjenost evropskih dokumentov, ki dajejo poudarek na razvoju neformalnih oblik učenja in na priznavanju le-tega.

Koordinacija Centra VŽU Obalno-kraške regije