Računalniška pismenost za odrasle 2009-2010

Ljudska univerza Koper je na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport* pridobila sredstva
za izvedbo začetnih tečajev računalništva za 156 občanov Kopra, Izole in Pirana

Sredstva prispevata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija. Tečaji so za udeležence popolnoma brezplačni. Potekajo po programu Računalniška pismenost za odrasle. Izvajali jih bomo od januarja 2009 do avgusta 2010.

Vsebina tečajev:
– osnove informacijske tehnologije, datoteke,
– oblikovanje besedil,
– internet in
– elektronska pošta.

Kdo se lahko udeleži teh tečajev?
– Zaposleni s poklicno šolo ali nižjo izobrazbo, ki so starejši od 25 let.
– Starejši od 65 let.
– Brezposelni.

Kako poteka izobraževanje?
Tečaji bodo trajali od 30 do 60 ur. Pouk bo potekal 2-krat tedensko v popoldanskem ali dopoldanskem času v Kopru Izoli in Luciji. V skupinah je 12 udeležencev. Ob koncu kandidati opravljajo preizkus znanja in dobijo javno veljavno listino.

Računalniška pismenost je temeljni pogoj za uspešno vključitev v sodobno družbo in je pogoj za njen trajnostni razvoj.

*Naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov Projektno učenje mladih (PUM) in Programov za zviševanje splošne in računalniške pismenosti (http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=939).