Računalniško in digitalno opismenjevanje

Ljudska univerza Koper je nosilka projekta Dvig ravni pismenosti

Do junija 2013 bomo izvajali brezplačno računalniško in digitalno opismenjevanje odraslih na Obali.

V izobraževanje bomo vključili skupno preko 350 odraslih ne glede na njihovo starost, izobrazbo ali zaposlit­veni status, posebej pa tiste, ki imajo v vse bolj konkurenčni družbi manj priložnosti za uveljavljanje svojih potencialov. Naša ustanova je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje mladih od 2010 do 2013. Projekt, vreden 87.718,27 EUR, sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naš cilj je usposobiti udeležence do te mere, da bodo laže prevzemali aktivno vlogo v informacijski družbi in jim omogočiti prijaznejše življenje, boljše komuniciranje v družbi, večjo socialno vklju­čenost in zaposljivost.

Izvajali bomo dva programa. Oba sta primerna za udeležence, ki še nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo.
1. V programu  Računalniška pismenost za odrasle (RPO) si bodo udeleženci pridobili temeljne spretnosti za delo z računalnikom, naučili se bodo izdelovati in oblikovati besedila, uporabljati internet, spletne storitve in elektronsko pošto. Program, ki traja od 30 do 60 ur, omogoča pridobitev javno veljavne listine.
2. Modularno sestavljen 50-urni program Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) pa spodbuja upo­rabo spleta in spletnih storitev za delo, učenje in zabavo. Glede na predznanje, interese in potrebe se bodo udeleženci naučili uporabljati storitve e-uprave, e-bančništva, e-zdravja. Poseben pouda­rek bo na samostojni uporabi e-storitev v vsakdanjem življenju od ustreznega in varnega spletne­ga nakupovanja, do uporabe bankomata, parkirnih avtomatov in mobilnih telefonov za plačevanje storitev. Udeleženci bodo spoznali prednosti uporabe interneta, e-pošte, spletnih učilnic, blogov in forumov za učenje. Skupaj z računalniškimi in fotografskimi mojstri bodo lahko sproščali svojo ustvarjalnost v digitalni fotografiji.

Projekt se bo s spremljajočimi dejavnostmi svetovanja za izobraževanje ter učenja na točkah in portalu vseživljenjskega učenja smiselno vključil v dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Obalno-kraške regije. Dogajanje v dejavnosti lahko spremljate tudi na www.ok-tocka.si.