Vzpodbujanje medkulturnega dialoga v Kopru

Ljudska univerza koper bo v šolskem letu 2013/14 izvajala aktivnosti v okviru Programa vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru, ki ga sofinancirata Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav.

Do konca leta 2013 bomo zbrali ekipo (od 10 do 12 oseb) sestavljeno iz državljanov Slovenije in državljanov tretjih držav, ki živijo v Sloveniji.

Do konca januarja 2014 se bomo na posebej pripravljeni delavnici seznanili z osnovami pisanja novinarskih prispevkov. Na podlagi tega znanja in lastnega entuziazma bomo v maju 2014 izdali Čas(opis) za medkulturni dialog, ki ga bomo preko pošte razposlali v vsa Obalna gospodinjstva.

Ob koncu projekta bomo še zbrali vtise bralcev preko spletne ankete.

Cilj programa je: Krepitev medsebojnega poznavanja in razumevanja z aktivnostmi, ki vključujejo tako državljane tretjih držav, državljane Slovenije, ki izhajajo iz tretjih držav in ostalimi slovenskimi državljani, ki živijo v Obalnih občinah.

Sredstva za izvajanje programa smo pridobili v okviru za Javnega razpisa za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav za sklop 5 – Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru.