Začetna integracija priseljencev ZIP

Sofinancira: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in EU iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Ljudska univerza Koper je bila na razpisu MNZ izbrana za izvajanje brezplačnih programov učenja slovenskega jezika s prvinami slovenske kuture na Obalno-kraškem območju. V Kopru, Izoli in Piranu bo tečaje organizirala koprska ljudska univerza. V Sežani pa jih bo izvajala Ljudska univerza Sežana. Program, ki ga bodo priseljenci obiskovali, se imenuje Začetna integracija priseljencev – ZIP.

Upravičenci do tečajev morajo zaprositi za potrdilo izpolnjevanju pogojev na svoji Upravni enoti. Nato se prijavijo na tečaj osebno na Ljudski univerzi Koper oz. Sežana.

Državljani tretjih držav so upravičeni do treh vrst tečajev.

1. Program ZIP v obsegu 180 ur je namenjen tistim, ki:
• imajo dovoljenje za stalno prebivanje in njihovim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine,
• zadnje leto prebivajo v RS na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta ter njihovim družinskim članom z dovoljenjem za prebivanje na podlagi združitve družine,
• so družinski člani slovenskega državljana ali državljana EGP in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

2. Program ZIP v obsegu 120 ur lahko obiskuje tisti, ki se je že udeležil 60-urnega programa učenja slovenskega jezika in zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta ali je pridobil dovoljenje za stalno prebivanje.

3. Program v obsegu 60 ur je namenjen državljanom tretjih držav, ki v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta.

Programov se ne more udeležiti kdor je v Sloveniji končal šolanje na katerikoli stopnji, je vključen v redni izobraževalni program ali je že pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.

Kdor je obiskoval 180- urni ali 120-urni program in bil prisoten najmanj 80% ur, je po zaključenem programu upravičen do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Ljudska univerza Koper bo brezplačni program ZIP, ki ga sofinancirata MNZ in EU izvajala do junija 2015.

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo spletni portal s široko paleto informacij, ki jih tujci potrebujete za življenje in delo v Republiki Sloveniji. Dostopnost informacij, zlasti glede pravic in dolžnosti ter možnosti razvoja v družbi, je namreč eden ključnih dejavnikov za uspešno vključevanje v slovensko družbo.

Na spletnem portalu http://www.infotujci.si/ so dostopne tudi vse informacije o brezplačnih programih učenja slovenskega jezika za državljane tretjih držav. Ministrstvo vas vabi, da na spletnem portalu poiščete čim več informacij ter da sporočite svoje pripombe in predloge.