Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

  

KAJ je vrednotenje neformalno pridobljenih znanj?

To je postopek, v katerem ovrednotimo znanje, spretnosti, kompetence, ki si jih je posameznik pridobil oziroma razvil v svojem življenju v različni okoliščinah: z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi.

ZAKAJ vrednotenje?

V življenju vsaka oseba pridobi veliko znanja in izkušenj, pa velikokrat niti ne ve, da ta znanja ima. Z vključitvijo v postopek ugotavljanja in vrednotenja, lahko le-ta prepoznamo, jih naredimo vidna in jim damo pravo vrednost. Védenje o tem, kar znamo in zmoremo pa nam odpre neskončne možnosti tako za osebni kot za profesionalni razvoj.

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj nam lahko pomaga pri:
• usmeritvi v nadaljnje izobraževanje,
• hitrejši pridobitvi izobrazbe,
• večjih možnostih na trgu dela (lažja pridobitev zaposlitve, lažje dokazovanje delovnih izkušenj in kompetenc, večja mobilnost med delovnimi mesti…)
• razvoju poklicne kariere,
• razvoju ključnih kompetenc,
• lažjemu sprejemanju odločitev v poklicnem ali osebnem življenju.

O projektu
Kaj lahko storimo za vas?
Kdo smo in kako do nas?
Ključne kompetence
(E-) portfolio
Novice in rezultati