Mednarodno poslovanje

globalisation-1014512_640

Podiplomski magistrski program Mednarodno poslovanje je odličen program za razumevanje poslovnega sveta, za vodenje inovacijskih procesov in mreženje ter osnova za mednarodno kariero. Z edinstvenimi vsebinami s področja poslovanja v mednarodnem in multikulturnem okolju, pozitivne psihologije, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja slovanske kulture skozi ruščino in azijske kulture in kitajščino boste vi in vaše podjetje konkurenčni.

 

Program MEDNARODNO POSLOVANJE
Vrsta in trajanje: Podiplomski magistrski program
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji:

Vpis v 1. letnik; zaključen visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS ali triletni študijski program (pred bolonjskim sistemom) iz ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike), z drugih strokovnih področij pa opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode; zaključen univerzitetni študijski program v obsegu 240 ECTS ali zaključen štiriletni študijski program (pred bolonjskim sistemom), zaključen specialistični študijski program

z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije,  pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike). Kandidati z drugih strokovnih področij opravijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 12-14 kreditnih točk po ECTS.

Cena programa: 3.289,00 €/letnik v enkratnem plačilu ali na obroke: 3x 1.130,00 € ali 12x 290,00 €
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: magister/magistrica poslovnih ved
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava