Velnes

books-447466_640

Študij za krepitev zdravega načina življenja ljudi. Velnes je danes ena najhitreje rastočih panog, saj postaja skrb za zdravje in kvaliteto življenja v sodobni družbi vedno bolj izrazita. Velnes pomeni celostni in zdrav način življenja, ki se odraža v splošnem dobrem počutju posameznika. Upošteva vsa načela sodobne preventive in je uravnotežen življenjski slog, ki ga dosežemo z osnovnimi sestavinami: telesnim gibanjem, zdravo prehrano, duševno aktivnostjo in osebno sprostitvijo. V študijskem programu Velnes boste pridobili strokovna znanja za načrtovanje, organiziranje, vodenje in promoviranje velneških storitev.

 

 

Program VELNES
Vrsta in trajanje: višješolski študijski program – 2 leti
Raven izobrazbe: 6/1
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 2.048 €/letnik (plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 186 €)
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka velneških storitev
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava Velnes