V letu 2019 se dogaja

 
tečaji v maju 2019   
Stres na delovnem mestu 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.30-19.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj nemščine 7. 5. 2019 torek in četrtek 16.15-18.30 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj knjigovodstva 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-19.45 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine A2 8. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 – 21.15 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 10. 5. 2019 torek in petek 16.00-19.00 samo 45+ LU Koper
Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda 18.45 do 21.00
+ 2 soboti
45+ in mlajši LU Koper
Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
15. 5. 2019 ponedeljek, sreda in petek
od 8.30 do 12.00
45+ in mlajše LU Koper
Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 5. 2019 ponedeljek in sreda
16.30 do 20.00
45+ in mlajši LU Koper
Digitalna fotografija 28.5. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 (+ 2 soboti) 45+ in mlajši LU Koper
tečaji v aprilu 2019
Digitalna fotografija 2. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 45+ in mlajši LU Koper+teren
Nadaljevalni tečaj italijanščine – A2.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
Računalništvo v turizmu 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.00-21.15 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek  16.00-19.00 samo 45+ LU Koper+teren
Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj španščine– A.1 8. 4. 2019 ponedeljek in četrtek 8.30-10.45 samo 45+ LU Koper
Poslovna angleščina-B1.1 9. 4. 2019 torek 15.30–17.45 45+ in mlajši Adriatic Slovenica
Nadaljevalni tečaj knjigovodstva 9. 4. 2019 torek in petek 16.15-19.40 samo 45+ LU Koper
Nadaljevalni tečaj angleščine – B1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 19.15 – 21.30 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj ruščine – A1.1 10. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj nemščine – A1.1 11. 4. 2019 ponedeljek, torek in četrtek
8.30-10.50
samo 45+ LU Koper
Poslovna angleščina – B2.1 11. 4. 2019 četrtek 15.30– 7.45 45+ in mlajši Adriatic Slovenica
Digitalna fotografija 13. 5. 2019 ponedeljek in sreda  18.45-21.00
+ 2 soboti
45+ in mlajši LU Koper+teren
Računalništvo v turizmu 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda  16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A2.2 15. 4. 2019 ponedeljek in sreda 18.50-21.15 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine A2.3 16.4. torek in četrtek 16.30-18.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine– A.1 16. 4. 2019 torek in četrtek 18.45-21.00 samo 45+ LU Koper
tečaji v marcu 2019   
Priprave na izpit
iz znanja italijanščine
4. 3. 2019  ponedeljek od 16.15 do 18.35 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj Excela 4. 3. 2019 sreda in petek od 8.15 do 10.30 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj zeliščarstva 6. 3. 2019 ponedeljek in četrtek od 16.00 do 19.00 samo 45+ LU Koper + teren
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 13. 3. 2019 ponedeljek in sreda 16.30-18.00 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj knjigovodstva 14. 3. 2019 četrtek 16.30 -19.45 samo 45+ LU Koper
Priprave na izpit iz slovenščine
na osnovni ravni
14. 3. 2019 torek in četrtek od 18.45 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
Digitalna fotografija 18. 3. 2019 ponedeljek in sreda od 16.15 do 18.30 45+ in mlajši LU Koper + teren
Tečaj komunikacije 19. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj računalništva – RPO 19. 3. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 19.15 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
Priprave na strokovna izpita
iz upravnega postopka
21. 3. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj angleščine– A1/1 25. 3. 2019 ponedeljek in sreda 8.30 – 10.45 samo 45+ LU Koper
Nadaljevalni tečaj računalništva 25. 3. 2019 ponedeljek in četrtek od 8.30 do 11.00 45+ in mlajši LU Koper
Napredni Excel 26. 3. 2019 torek in četrtek od 19.00 do 20.30 45+ in mlajši Osnovna šola Livade Izola
Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 8.00 – 10.15 45+ in mlajši Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Tečaj Excela 27. 3. 2019 sreda in petek od 10.30 do 12.45 45+ in mlajši Ortopedska bolnišnica Valdoltra
tečaji v februarju 2019   
Popotna angleščina A2/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 16.15 do 18.40 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj italijanščine – A1/1 4. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 16.15 do 18.35 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 5. 2. 2019 torek in četrtek od 19.15 do 21.30 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT– A2 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 19.15 do 21.30 45+ in mlajši LU Koper
Začetni tečaj angleščine – A1/1 6. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 18.50 do 21.15 samo 45+ LU Koper
Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 17.00 do 20.15 45+ in mlajši OŠ Livade Izola
Tečaj Excela 5. 2. 2019 torek in četrtek od 18.30 do 21.00 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj komunikacije 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 19.45 samo 45+ LU Koper
Začetni tečaj italijanščine – A1/1 5. 2. 2019 torek in četrtek od 16.15 do 18.35 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 12.30 do 14.00 45+ in mlajši Droga-Kolinska Izola
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/1 7. 2. 2019 torek in četrtek od 14.15 do 15.45 45+ in mlajši Droga-Kolinska Izola
Popotna italijanščina – A1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 18.50 do 21.15 45+ in mlajši LU Koper
Tečaj digitalne fotografije 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 16.15 do 18.35 45+ in mlajši LU Koper + teren
Začetni tečaj knjigovodstva 12. 2. 2019 torek in petek od 16.30 do 19.30 samo 45+ LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda 16.30 do 18.00  45+ in mlajši  LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A2/1 11. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 18.15 do 19.45  45+ in mlajši  LU Koper
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.00  45+ in mlajši  LU Koper
Začetni tečaj nemščine – A1/1 12. 2. 2019 torek in četrtek od 18.15 do 19.45  samo 45+  LU Koper
Začetni tečaj ruščine – A1/1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 16.15 do 18.40 samo 45+ LU Koper
Popotna ruščina – A1 13. 2. 2019 ponedeljek in sreda od 18.50 do 21.15 45+ in mlajši LU Koper
Nemščina za gostince 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek 11.00 do 12.30  zaključena skupina  Adria Ankaran
Nemščina za receptorje 14. 2. 2019 ponedeljek, torek in četrtek 13.15 do 14.45  zaključena skupina  Adria Ankaran
Osvežitveni tečaj nemščine z IKT– A1 15. 2. 2019 petek od 15.00 do 16.30 zaključena skupina Lipro Dekani
Začetni tečaj računalništva – RPO 19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.00 do 18.15 45+ in mlajši LU Koper
Osvežitveni tečaj angleščine z IKT – A1/2 19. 2. 2019 torek in četrtek od 16.30 do 18.45 45+ in mlajši LU Koper