Trenutno razpisani tečaji

*1 Če dostopate do te strani z mobilnega telefona, za boljši prikaz obrnite telefon vodoravno.

*2 Niste našli tečaja, ki vas zanima? Poglejte, katere tečaje napovedujemo v naslednjih mesecih.

Ko tujina postane dom
Tečaj slovenščine za Albanke
program 60 ur
Ko tujina postane dom
 albansko govoreče ženske
brez predznanja slovenščine
15. 5. 2019 ponedeljek, sreda
in petek
od 8.30 do 12.00
Prijavi se! do 10. 5. 2019 Alenka Grželj
05 61 280 12
9.00 – 11.00