Trgovec

trgovec

Program: Trgovec
Trajanje: Program obsega 3 letnike.
Stopnja izobrazbe: IV. stopnja
Pridobljeni poklic: Prodajalec/prodajalka
Šolnina:

1. letnik 1.300,00 €

2. letnik 1.225,00 €

3. letnik  900,00 €

zaključni izpit  150,00 €

Pogoji za vpis:
  • končana osnovna šola ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali
  • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Vpišete se lahko tudi tisti, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katere koli druge smeri.

Predmetnik in delovna praksa

Zaključni izpit:

K zaključnemu izpitu lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.
Obseg zaključnega izpita:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek ali storitev z zagovorom.

Zaključni izpit poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več:

o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…

Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

“Vse najboljše kar se tiče predavanj, profesorjev. Seveda hvala celemu kolektivu LU Koper, izpolnili ste moja pričakovanja. Hvala še enkrat!” Delila, program Trgovec