Ekonomski tehnik za trgovce in administratorje

sola1

Program: EKONOMSKI TEHNIK PTI
Trajanje: Program obsega 2 letnika.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Ekonomski tehnik / Ekonomska tehnica
Šolnina: 

1. letnik 1.375,00 €

2. letnik 1.175,00 €

poklicna matura 340,00 €

Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.

Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je končana srednja poklicna trgovska ali administrativna šola.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

“Iskreno se zahvaljujem šolskemu kolektivu za pomoč in prijaznost skozi celo šolsko leto. Vsem, ki so v stiski s časom in učenjem, bi svetovala vpis na Ljudsko univerzo Koper, saj so vedno pripravljeni pomagati in imajo veliko željo po uspehu udeležencev te šole. Hvala!” Eva, program Ekonomski tehnik