Predšolska vzgoja – štiriletni program

vrtec

 

Program: PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
Trajanje: Program obsega 4 letnike.
Stopnja izobrazbe: V. stopnja
Pridobljeni poklic: Vzgojiteljica/ vzgojitelj predšolskih otrok
Šolnina: 

1.letnik: 1.500,00€

2.letnik: 1.275,00€

3. letnik  1.100,00 €

4. letnik: 825 €

poklicna matura: 340,00 €

Šolnina se lahko zniža glede na predhodno opravljene obveznosti.

Pogoji za vpis:
  • Končana osnovna šola.
  • Vpišete se lahko tudi tisti, ki ste že opravili del srednješolskega programa ali zaključili srednješolski program katere koli druge smeri.
Predmetnik in delovna praksa
Poklicna matura:

K poklicni maturi lahko pristopite, ko imate opravljene vse obveznosti iz vseh letnikov.

Obseg poklicne mature:
1. Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. Izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Poklicna matura poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Več: o vpisu, potrebnih dokumentih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, statusu, organizaciji in poteku izobraževanja…
Kontakt: Referat: Marta Umer (e-pošta referat@lu-koper.si, telefon 05 612 80 01)

Vodja izobraževanja: Petra Verbič (e-pošta petra.verbic@lu-koper.si, telefon 05 612 80 13)

“Sem zelo zadovoljna z organizacijo pouka in z izobraževalnim programom Predšolske vzgoje. Tudi  zaposleni na Ljudski Univerzi so mi vedno priskočili na pomoč in pravilno svetovali. Pridobila sem veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga bom lahko s pridom uporabila pri nadaljnjem delu.” Silvia, program Predšolska vzgoja