Ljudska univerza Koper vabi učitelje za poučevanje odraslih v programu Osnovne šole za odrasle, in sicer učitelja/-ico slovenščine, učitelja/-ico zgodovine in učitelja/-ico geografije.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske pogodbe oz. dogovore o sodelovanju (v primeru, da so kandidati samostojni podjetniki).

Kandidate z ustrezno (pedagoško andragoško) izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za področje vzgoje in izobraževanja vabimo, da svoje prijave do 30. 6. 2021 pošljete na e-naslov tajnistvo@lu-koper.si.

Celoten razpis s pogoji in dodatnimi informacijami si lahko ogledate na tej povezavi.

Dostopnost