Organizator socialne mreže

glasses-983947_640

Organizatorji socialne mreže so pomembna vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na socialnem področju. V času študija študentje pridobite praktična znanja za organiziranje in koordiniranje pomoči posameznikom, starejšim, otrokom in mladostnikom. Poleg strokovnih znanj pridobite tudi temeljna znanja s področja prava in vodenja dokumentacij v sociali, znanja s področja informacijske tehnologije, komunikacije.

 

Program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
Vrsta in trajanje: višješolski študijski program – 2 leti
Raven izobrazbe: 6/1
Način izvedbe: online študij
Vpisni pogoji: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 2.048 €/letnik (plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 186 €)
Vsebina: Predmetnik
Naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka socialne mreže
Informacije o študiju in prijavi:

Tamara Kavs, 05 61 280 06, 040 469 521, tamara.kavs@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • torek, 27.8.2019 ob 16h
  • ali individualno po dogovoru

Informativna prijava