Ruščina A1

INTERAKTIVNE VAJE in POSNETKI NA RAVNI A1

INTERAKTIVNE VAJE

Fonetika  упражнения: 1

Ruska abeceda  упражнения: 1, 2

Glavni števniki  упражнения: 1, 2

Samostalnik  грамматика, упражнения: 1, 2, 3

Spol samostalnika  упражнение

Množina samostalnika  грамматикаупражнение

Raba  tožilnika:  грамматика, упражнения: 1, 2, 3

Raba mestnika  грамматикаупражнение (še več vaj: klik na Следующая страница)

Osebni zaimki v imenovalniku  упражнение

Glagolski časi  preglednica

Spreganje glagolov v sedanjiku  грамматика, упражнения: 1, 2, 3, 4видео

Glagol v pretekliku  упражнение

Svojilni zaimki  грамматика, упражнения: 1 (задания 2,4,7,9), 2 (več vaj – klik na Следующая страница), 3, 4

Razumevanje zapisanih besedil  упражнения: 1, 2

Razumevanje govorjenih besedil  упражнения: 1, 2

Predstavimo se  упражнения: 1, 2

Moj dom  упражнение, викторины (kvizi): 1, 2

Hrana  викторины (kvizi): 1, 2

V mestu  викторины (kvizi): 1, 2

Nakupovanje  викторина (kviz)

Države in narodnosti  упражнение

Leto, meseci, dnevi v tednu  викторины (kvizi): 1, 2

VIDEO IN AVDIO POSNETKI

Na voljo so posnetki za pridobivanje osnov jezika od besed do fraz in dialogov. Program vsebuje tudi vaje. Z video tečajem lahko osvojite del besedišča in sporazumevalnih vzorcev za dosego ravni A1. Naučeno boste utrjevali skozi vaje v spodnjem delu gradiva (KLIK).

Množina samostalnikov  видео

Glagoli v sedanjiku (dialog + test)  видео

Glagoli premikanja  видео

Protipomenke  видео

Svojilni zaimki  видео

Vprašalnice  видео

Številke  видео

Osnove ruskega jezika od besed do fraz in dialogov :

Barve  видео

Družina  видео

Letni časi  видео

Družina:  Dialogi  видео

Kuhinska posoda  видео

Dialogi in vaje: nakupovanje  видео

Dialogi in vaje: mestni promet  in prosti čas  видео

Koliko je ura?  видео

UMETNOST IN KULTURA

Virtualni obisk Državnega muzeja Ermitaž