Nemščina A1

Brezplačen online slovar PONS: PONS

100 vsakdanjih fraz za začetno učenje nemščine in drugih jezikov: prvi koraki

Predstaviti se – sich vorstellen:  1, 2, 3,

Števniki – Zahlen: 1 ,  2 ,  3 , video in vaje
Koliko je ura? –  Wie spät ist es?: 1, 2, 3, 4, 5

Utrjevanje besedišča – Wortschatzübungen: 1 , 2, 3 , 4 ,5, 6 ,7 ,8 , 9

Določni in nedoločni člen v imenovalniku in tožilniku – Artikelwörter im Nominativ und Akkusativ: 1234, 5

Glagoli v sedanjiku: 1  , 2 ,   3  , 4

Glagola SEIN in HABEN – Verben SEIN und HABEN (sedanjik): 1 , 2 , 3

Spreganje glagolov – Konjugation der Verben: spreganje

Nepravilni glagoli – unregelmäßige Verben: 1 , 2

Modalni glagoli – Modalverben: 12

Prevozna sredstva – Verkersmittel: poslušanje in razumevanje

Pri zdravniku – Beim Arzt: 12 besedišče in dialogi ,

Države in narodnosti – Länder und Nationalitäten:  1, 2

Družina – Die Familie: 1, 23, 4 ,  5, 6, 7

Poklici – Berufe: 1 ,  2 ,  3 , 4 ,    avdio (ugani poklic)

Barve – Farben: 12 , 3 , 4

Hrana in pijača – Essen und Trinken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Vprašalnice – Fragewörter: 1, 2,

KJE, KAM, OD KOD? –WO, WOHIN, WOHER?: 1  2

Sestavljeni preteklik – das Perfekt: haben oder sein, 2 , 3


VIDEO POSNETKI:

Nemščina v vsakdanji rabi

Nicos Weg (video in naloge, ca. 20 lekcij )

APLIKACIJE ZA UČENJE NEMŠČINE:

Die Stadt der Wörter: interaktivno učenje nemščine na ravni A1/A2. Učite se lahko on line ali si brezplačno naložite aplikacijo na Google play ali App Store.