Nemščina A2

Brezplačen online slovar PONS: PONS

Poslušaj in beri – Hör zu und lies!: besdilo1  (posnetek1)besedilo2  (posnetek2) , besedilo3 (posnetek3)

Glagoli v dajalniku + tožilniku– Verben im Dativ+Akkusativ:  1

Sestavljeni preteklik – das Perfekt/unregeläβige Verben (nepravilni glagoli): 1

Samostalnik, člen, besedišče – Nomen, Artikeltraining, Wortschatz: 1

Predlogi in glagoli s tožilnikom – Wechselprapositionen/ Verben mit Akkusativergänzung: 1 2 3

Rodilnik – Genitiv: 1

Pridevniške sklanjatve (določni člen)- Adjektivdeklination: 1 2  3 4 5

Predlogi s tožilnikom – Präpositionen mit Akkusativ: 1

Nicos Weg (video in naloge, ca. 20 lekcij): https://learngerman.dw.com/en/beginners-with-prior-knowledge/c-36519797