Nemščina B1/B2

Brezplačen online slovar PONS: PONS

Besedišče – Wortschatz: 1, 2 ,  3 4 5 6

Avdio-video posnetki z nalogami: video+naloge1 , video+naloge2  , video+naloge3

Oziralne (relativne) povedi: 1

Pogojnik/ Pogojni odvisnik – Konjunktiv II/ Konditionalsätze:  1 2

Trpnik – Passiv: 1 2 3

Vezniki – Konjuktionen: 1 2

Preterit – Präteritum: 1

Predlogi – Präpositionen: 1

Vzročni odvisnik – Kausalsätze: 1

Nedoločnik s ZU – Infinitivsätze mit ZU: 1 2 3

Nicos Weg (video in naloge; poslovna nemščina): https://learngerman.dw.com/en/deutsch-im-job-profis-gesucht/c-39902336

Nemščina v vsakdanji rabi/ potovanje: https://www.dw.com/de/deutschlehrerinnen/l-35989902