KONTAKTI

 Informacijska pisarna

Elka Sabadin
t
el. +386 (0)5/61-280-00
GSM:
040 469 316
elka.sabadin@lu-koper.si
info@lu-koper.si

Marta

Referat za osnovno in srednje šole

Marta Umer
tel. +386 (0)5/ 61-280-01
GSM: 040 469 316

Vodja izobraževanja

Darja Škorjanc Braico
tel. +386 (0)5/61-280-02

darja

Vodja izobraževanja

Alenka Grželj
tel. +386 (0)5/61-280-12


Vodja izobraževanja

Petra Verbič
tel. +386 (0)5/61-280-13
ISIO – svetovalno središče
tel. +386 (0)5/61-280-13
isio@lu-koper.si
petra

Organizator izobraževanja
odraslih

Miha Vehar
tel. +386 (0)5/61-280-10
                   

Vodja izobraževanja

Andreja Jakomin
GSM: 040 283 010
andreja.jakomin@lu-koper.si

Andreja Jakonin

Organizatorka izobraževanja
odraslih

Tina Mržek
tina.mrzek@lu-koper.si

Organizatorka izobraževanja
odraslih

Nada Čupković
nada.cupkovic@lu-koper.si

Organizatorka izobraževanja
odraslih

Leonida Brezovec

leonida.brezovec@lu-koper.si

tel. +386 (0)5/61-280-13

Samostojna strokovna delavka

Ksenija Zečević
ksenija.zecevic@lu-koper.si

Samostojni strokovni delavec

Marko Posavčević
marko.posavcevic@lu-koper.si

 

Mentor v središču za samostojno učenje
Branko Vuga
tel. +386 (0)5/61-280-17

tel. +386 (0)5/61-280-00
ss.ucenje@lu-koper.si

organizirano

iris(1)

 Tajništvo

Iris Dragar
tel. +386 (0)5/61-280-09
tajnistvo@lu-koper.si

Računovodstvo

Alenka Cencič
tel. +386 (0)5/61-280-07

alenkac

Direktorica

Kristina Udovič Kocjančič
tel. +386 (0)5/61-280-03

 


Za nas sta nepogrešljiva še dva člana ekipe:

darij

Računalniški mojster in učitelj računalništva

Darij Olenik

 Zadolžena za čistočo in red na Ljudski univerzi Koper zjutraj

Slavka Knežević

 

slavica