Naši dosežki v preteklem letu

V šolskem letu 2016/2017 smo v naše aktivnosti vključili  3259 odraslih. 2566 se jih je vključilo v različne šolske programe, delavnice in tečaje, 693 občanov pa je v našem Regionalnem svetovalnem središču poiskalo brezplačen nasvet in pomoč pri odločitvah za izobraževanje in karierni razvoj. V programe za pridobitev izobrazbe-poklica na vseh ravneh ter v programe izpopolnjevanje strokovnih znanj smo vključili 347 odraslih, od tega 150 v srednješolske programe. 27 kandidatov si je pri nas pridobilo Nacionalno poklicno kvalifikacijo Socialni oskrbovalec oziroma Varuh predšolskih otrok.

Lansko šolsko leto je zaznamoval tudi  velik  interes za vključitev v dejavnosti, ki smo mi izvajali  v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019. V brezplačne tečaje računalništva, digitalne fotografije, tujih jezikov in slovenščine, knjigovodstva, računovodstva, zeliščarstva, komunikacije, boja proti stresu… smo vključili 675 zaposlenih, med katerimi so imeli prednost starejši od 45 let. Financerja projekta sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V preteklem letu smo veliko dejavnosti  opravili za brezposelne. V naše dejavnosti se vključujejo v okviru Koncesije za izvedbo delavnic vseživljenjske karierne orientacije VKO. Skupaj smo vključili 523 iskalcev zaposlitve, delavnice pa smo izvajali v  Kopru, Luciji, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. Preko dveh razpisov  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v različne tečaje vključili 86 kandidatov, medtem ko je Središče za samostojno učenje obiskalo 252 brezposelnih. Veliko jih je tudi obiskovalo brezplačne delavnic digitalnega opismenjevanja, ki jih izvajamo kot partnerji Večgeneracijskega centra Morje Koper.

Še vedno igramo pomembno vlogo pri digitalnem opismenjevanju odraslih. Brezplačnih aktivnosti v Središču za samostojno učenje (SSU) se je udeležilo 325 odraslih; predvsem upokojencev in brezposelnih.

 

Od leta 2005 let smo nosilci nacionalnega zelenega znaka kakovosti v izobraževanju odraslih POKI, ki dokazuje, da sistematično skrbimo za kakovost naših storitev v izobraževanju odraslih.