Priprave ZUP

Tečaj:

PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

Trajanje:

30 šolskih ur

Lokacija:

Ljudska univerza Koper

Vsebine:

−         Opredelitev upravnega postopka

−         Temeljna načela

−         Organi, ki vodijo postopek

−         Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku

−         Stranka in njeno zastopanje

−         Jezik v postopku

−         Občevanje organov in strank v upravnem postopku

−         Vročanje spisov v upravnem postopku

−         Vzdrževanje reda v upravnem postopku

−         Stroški upravnega postopka

−         Postopek na prvi stopnji – začetek upravnega postopka in zahtevki strank

−         Postopek do izdaje odločbe

−         Odločba in sklep

−         Pravna sredstva – pritožba

−         Izredna pravna sredstva

−         Izvršba

−         Nadzor nad izvajanjem zakona

−         Izvajanje zakona

−         Upravni spor

Druge informacije:

Priprave obsegajo vsebine 1. in 2. stopnje

Prijava na izpit:

Izpiti se opravljajo na Upravni akademiji v Ljubljani. Nanje se kandidati prijavljajo sami. Prav tako sami izberejo izpitni rok.

Pogoj za vključitev: 

Dokončana srednja šola

Pogoji za dokončanje:

/

Cena programa:

175 €

Informacije, prijave  in  vpis:

Darja Škorjanc Braico, 05/612 80 02, darja.braico@lu-koper.si

Pomembna informacija:

Trenutno razpisujemo priprave na strokovni izpit samo v okviru projekta Razvoj kompetenc od 2018 do 2022. Za udeležence so brezplačne. Oglejte si pogoje za vključitev na spletni strani projekta in se prijavite, ko bo tečaj razpisan . Uspešni udeleženci priprav lahko brezplačno opravljajo tudi izpit v prvem za skupino razpisanem roku.