Karierni center za mlade - Karierni Plac

“Katere srednje šole in programi obstajajo?
Koliko točk potrebujem za vpis na želeno šolo?
Iz katerih srednjih šol grem lahko na želeno fakulteto?
Kako vem, ali se bom z izbranim poklicem lahko zaposlil/-a?
Kdo mi lahko pomaga pri izbiri šole?
Kdo mi lahko pomaga, da podrobneje spoznam poklic?”

To je le nekaj vprašanj, ki nam jih mladi zastavljajo med svetovanji. Na vsa vprašanja in še veliko drugih vam odgovorimo v Kariernem Placu na Ljudski univerzi Koper.

Urnik svetovanja in informiranja

 

Ponedeljek, torek, sreda Od 8.00 do 15.00
Četrtek Do 20.00
Petek Svetovanje in informiranje na terenu

Kaj je Karierni Plac?

Pod okriljem nosilca projekta Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana tudi na Ljudski univerzi Koper deluje Karierni center za mlade – Karierni Plac.
Skupaj s projektnimi partnerji, regionalno razvojno agencijo BSC Kranj in Ljudsko univerzo Nova Gorica mladim med 6. in 19. letom nudimo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. Organiziramo predstavitve različnih poklicev in brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice. Karierni center za mlade je namenjen ne le učencem in dijakom, temveč tudi staršem in strokovnim delavcem, ki delajo s to populacijo.

Kaj nudimo?

 • INDIVIDUALNO SVETOVANJE
  Pogovorimo se o željah, interesih in skrbeh, odgovorimo na vprašanja glede izbire šole oziroma poklica ter s pomočjo vprašalnikov raziščemo poklicne interese mladih.
 • OBISKI DELODAJALCEV
  Dogovorimo se lahko za “job shadowing” oziroma sledenje na delovnem mestu po želji.
 • KARIERNI KVIZI IN “HITRI ZMENKI” Z DELODAJALCI
  Skozi vrsto dogodkov mlade zgodaj soočimo in spoznamo s trgom dela.
 • INTERAKTIVNE IN DEBATNE DELAVNICE NA ŠOLAH
  Učence in dijake na interaktiven način spodbudimo k razmišljanju o svojih lastnostih, znanjih in interesih, trgu dela ter izbiri šole oziroma poklica.
 • PREDAVANJA
  Staršem na predavanjih, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja karierne orientacije, pomagamo odgovoriti na vprašanje, kako biti svojemu otroku v oporo pri izbiri šole ali poklica.
 • PODPORNA SREČANJA
  Skozi debato naslovimo vprašanja in dileme o mladostnikovem zaključku šole in izbiri srednje šole/fakultete ali poklica.
 • AKTUALNE INFORMACIJE
  Pri nas najdete aktualne informacije o vpisu na srednje šole, fakultete in druge vrste izobraževanja, pa tudi sorodne informacije (štipendije, prehodi med programi, dijaški/študentski domovi …).
 • STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
  Redno organiziramo izobraževanja in usposabljanja s sodobnimi vsebinami s področja karierne orientacije za osnovnošolce in srednješolce, ki jih vodijo strokovnjaki s področja.
 • PILOTNI PROGRAM “Novi pristopi pri delu z mladimi na področju karierne orientacije”
  Strokovni delavci šol imajo možnost udeležbe na usposabljanju, ki bo s pomočjo predstavitev konkretnih metod, načinov in pristopov za delo z mladino različnih starostnih skupin ter za otroke s posebnimi potrebami spodbudilo vpeljevanje vsebin karierne orientacije v izobraževanje.

INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN VSE AKTIVNOSTI KARIERNEGA CENTRA ZA MLADE, TAKO INDIVIDUALNE KOT TUDI SKUPINSKE, SO ZA VSE UDELEŽENCE BREZPLAČNE.

Javni poziv za izvajalce na projektu Karierni Plac – Karierni center za mlade

Objavljamo javni razpis za zunanje sodelavce, ki želijo s svojimi vsebinami (delavnice, predavanja in druge vsebine) z nami sodelovati v okviru projekta. Zainteresirani lahko več podatkov o prijavi najdete NA TEJ POVEZAVI (klik).

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Stopite v stik z nami!

Tina Mržek

Tina Mržek

Vodja izobraževanja

Andreja Jakomin

Andreja Jakomin

Vodja izobraževanja

 

Poklepetajmo na daljavo:
Skype: Karierni Plac Koper
WhatsApp: 040 283 010

Za svetovanje se je potrebno predhodno dogovoriti za termin.

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost