Projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih, financiranega s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, ne bi mogli bolje zagnati.

Začetno konferenco projekta NEKSTEP na temo zaposlovanja mladih smo v četrtek, 22. 9., priredili v Marini Portorož, kjer so se na dogodku zbrali kadroviki obalnih podjetji, ki v se pri svojem delu srečujejo z mladimi. Zavedamo se, kako pomembno je, da kadroviki spoznajo mlade, ki jim v projektu NEKSTEP želimo olajšati prehod v zaposlitev, zato smo začetno konferenco smo postavili ob bok uspešnemu dogodku Obalni kadrovski izzivi, ki jeseni poveže kadrovike iz lokalne regije. Zavedamo se namreč, da ni dovolj, da krepimo kompetence mladih za vstop na trg dela, temveč je ključno, da trg dela pripravimo na prihod mladih.

Tina Rožac je v imenu Ljudske univerze Koper, nosilke projekta NEKSTEP in organizatorke začetne konference, udeležence v svojem nagovoru spodbudila k odkrivanju potencialov mladih in k ozaveščanju vrednosti in posebnosti, ki jih prinašajo na trg dela. Da bi mlade bolje spoznali smo zato na konferenco povabili Jano Rožac iz podjetja Rebiss, d. o. o.. Jana je v svojem prispevku odgovorila na vprašanje, kdo so mladi, katere njihove lastnosti so za podjetje lahko prednost in katere izziv, kaj mladi iščejo pri delodajalcih in kaj cenijo pri zaposlitvi. Projektni partner, Ljudska univerza Sežana, je zbranim kadrovikom in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi, predstavila projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih. Marjeta Stepančič Slavec, direktorica sežanske ljudske univerze, je orisala projektne aktivnosti in prisotne povabila k sodelovanju. Ob prispevku Bojana Mevlje iz partnerske organizacije Središča Rotunda smo razmišljali, kako prakse socialnega podjetništva nagovarjajo mlade in kako jih lahko podjetja vključujejo v svojo redno prakso. Malgorzata K. Rudnicka iz International develpment Norway, predstavnica norveške partnerske ustanove, pa je zbranim predstavila podjetniške projekte, v katere vključujejo mlade. Na konferenci nismo razgibavali le uma, temveč tudi telo. Z vajami za razgibavanje in strokovnim prispevkom nas je mlade ohranjala Maja Fortunat iz Studia Maja. Konferenco so s svojimi prispevki obogatili tudi govorci iz tujih držav (Italija, Hrvaška, Švedska) ter drugi domači strokovnjaki.

Dogodek je potekal v sproščenem, a zato nič manj aktivnem vzdušju. Za piko na i pa je poskrbelo čudovito okolje gostiteljev Marine Portorož, razpeto med modre odtenke neba in morja.

Več informacij o javnem razpisu in finančnih mehanizmih je dostopnih na:
https://www.norwaygrants.si/
https://eeagrants.org/
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.

»Ta spletni zapis je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega spletnega zapisa je odgovorna izključno Ljudska univerza Koper in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.«

Dostopnost