Brezplačni tečaji 45+

Z novim znanjem do novih uspehov – brezplačno

Ljudska univerza Koper je bila uspešna na javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Tokrat smo pridobili preko 1.500.000 evrov. V partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana ter Središčem Rotunda jih namenjamo brezplačnemu učenju za osebni in karierni razvoj zaposlenim in brezposelnim iz Obalno-kraške regije.

Preberite več o projektu.

Več o tečajih:

Pogosta vprašanja pred vpisom

Dokumentacija ob vpisu in varovanje osebnih podatkov

V letu 2020 se je dogajalo ...

Trenutno razpisujemo

Priprave na strokovni izpit ZUP za starejše od 45 let

Program tečaja

  • Namenjeno:  izključno starejšim od 45 let
  • Število ur: 30
  • Izvedba: na daljavo
  • Urnik: torek in četrtek od 14.00 – 15.30 (dodatni srečanji 19. 3. in 26. 3.)
   4 srečanja za vaje od 14.00 do 16.30
  • Pričetek: 9. marec 2021
  • Zaključek: 22. april 2021
  • Skupina: največ 15 udeležencev
  • Svetovalni razgovori: osebno ali na daljavo po predhodnem dogovoru
  • Prijava:  skupina je polna, prijava ni več mogoča.

   Več informacij: darja.braico@lu-koper.si

Nadaljevalni tečaj nemščine (A1/3)

Program tečaja

 • Namenjeno:  45+ in mlajši
 • Število ur: 40
 • Urnik: torek in četrtek 16.30 – 18.00
 • Pričetek: 16. februar 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: ni več možna – skupina je polna.

Več informacij: nada.cupkovic@lu-koper.si

Nadaljevalni tečaj italijanščine (A2/1)

Program tečaja

  • Namenjeno:  45+ in mlajši
  • Število ur: 50
  • Urnik: ponedeljek in sreda 16.15-17.45
  • Pričetek: 15. februar 2021
  • Izvedba: na daljavo
  • Prijava: ni več možna. Skupina je polna.
   Več informacij: tina.rozac@lu-koper.si
Nadaljevalni tečaj italijanščine (A1/2) b

Program tečaja

 • Namenjeno:  45+ in mlajši
 • Urnik: ponedeljek in sreda 8.30 -10.00
 • Pričetek: 15. februar 2021
 • Izvedba: na daljavo
 • Prijava: skupina je polna – prijava ni več mogoča.

Več informacij: tina.rozac@lu-koper.si

Nadaljevalni tečaj italijanščine (A1/2) c

Program tečaja

  • Namenjeno:  45+ in mlajši
  • Urnik: torek in četrtek 18.45 – 20.15
  • Pričetek: 16. februar 2021
  • Izvedba: na daljavo
  • Prijava: skupina je polna – prijava ni več mogoča.

  Več informacij: tina.rozac@lu-koper.si

Nadaljevalni tečaj italijanščine (A1/2) d

Program tečaja

  • Namenjeno:  45+ in mlajši
  • Urnik: torek in četrtek 8.30 – 10.00
  • Pričetek: 2. marec 2021
  • Izvedba: na daljavo
  • Prijava: skupina je polna – prijava ni več mogoča.

  Več informacij: tina.rozac@lu-koper.si

Tečaj Virtualno potovanje v ... Popotna angleščina (A2-B1)

Program tečaja

  • Namenjeno:  45+ in mlajši
  • Število ur: 40
  • Urnik: torek in četrtek 16.30 – 18.00
  • Pričetek: 9. marec 2021
  • Izvedba: na daljavo
  • Skupina: dopolnitev oblikovane skupine.
  • Predznanje: potrebno predznanjanje v obsegu vsaj 250 ur učenja.
  • Svetovanje: obvezen svetovalni razgovor pred vključitvijo za ugotavljanje predznanja in ustvarjanje homogene skupine.
  • Prijava: do zapolnitve prostih mest.

  Več informacij: ksenija.zecevic@lu-koper.si

Vse programe tečajev, ki jih organiziramo v okviru projekta, si lahko ogledate TUKAJ.

Delodajalci, izkoristite priložnost za brezplačno izobraževanje vaših zaposlenih! Programe za zaključene skupine v podjetju krojimo po vaši meri. Več informacij dobite pri koordinatorki projekta Darji Škorjanc Braico, tel. 05 61 280 02 ali darja.braico@lu-koper.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Informacijska pisarna

Informacijska pisarna

Darja Škorjanc Braico

Darja Škorjanc Braico

Vodja izobraževanja

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost