O Ljudski univerzi Koper

60 let največje šole za vse generacije na Obali

 

V 60 letih obstoja smo se dotaknili že skoraj vsake družine na Obali; samo v letu 2020 se je z nami izobraževal ali poiskal nasvet vsak 4. prebivalec obalnih občin. Za vse, ki svojo osebno ali poklicno pot gradijo z nami, skrbi 18 zaposlenih in 80 zunanjih sodelavcev, učiteljev.

Z nami lahko zaključite osnovno in srednjo šolo, pridobite poklic ali kvalifikacijo. Z dvema slovenskima visokima šolama sodelujemo pri izvajanju dodiplomskega in podiplomskega študija.

Naše tečaje lahko obiskujejo posamezniki, izvajamo pa jih tudi za zaključene skupine po naročilu podjetij in drugih ustanov. Pridobite ali izboljšate lahko svoje jezikovne in digitalne veščine in naredite korak naprej za svojo osebno rast. Pooblaščeni smo tudi za izvajanje izpitov tujih jezikov in slovenščine.

Veliko sredstev za svoje delo pridobimo z državnimi in evropskimi projekti, zato je pri nas na voljo tudi kar nekaj brezplačnih programov. Prav tako pa lahko brezplačno poiščete nasvet za svojo kariero ali mentorstvo pri samostojnem učenju.

O kakovosti našega dela in programov ne pričajo le mnogi zadovoljni udeleženci programov, temveč tudi nacionalni certifikat kakovosti v izobraževanju odraslih – znaka POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga ponosno nosimo.

Naše poslanstvo
Naše poslanstvo je nudenje kakovostnega izobraževanja in uporabnih znanj za vse generacije. Posameznika na njegovi izobraževalni poti spremljamo, mu nudimo nasvet in motivacijo. Pomagamo mu do zavedanja, da bo s tem pridobil ne le znanje, ampak tudi nove priložnosti, dodatno možnost izbire in osebno izpolnitev.

Naša vizija
Želimo si prerasti v eno vodilnih ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Še bolj(e) si želimo izkoristiti priložnosti, ki nam jih nudi obmejna lega, odprtost in mednarodna naravnanost gospodarstva v naši regiji.

Naše vrednote
V naši organizaciji se zavzemamo za strokovnost, dostopnost in učinkovitost. Usmerjeni smo v prihodnost. S pristnim človeškim pristopom se posvečamo vsakemu posamezniku. Izbiramo kvalitetne in motivirane sodelavce. Prisegamo na timsko delo zaposlenih, sodelovanje in korektnost.

Več o naši prehojeni poti in uspehih lahko preberete v priloženem zborniku, ki smo ga izdali ob 50-letnici našega delovanja.

Naši partnerji

Kakovost je naša stalnica

Obiščite nas*

Vizitka

Vizitka

Naziv: Ljudska univerza Koper  – Università popolare Capodistria
Status: Javni zavod za izobraževanje odraslih
Ustanovitelj: Mestna občina Koper

Sedež: Cankarjeva 33, 6000 Koper
Telefon: +386 5 612 80 00
Faks: + 386 5 627 12 91
E-pošta: tajnistvo@lu-koper.si
Spletna stran: www.lu-koper.si

Davčna številka: SI 68719906
Matična številka: 5051959000
Transakcijski račun: SI 56 01250-6030714804, pri UJP Koper

Dostopnost