Varstvo okolja in komunala

Višješolski strokovni program

Varovanje okolja, ekologija, tehnični sistemi, urejanje prostora, oskrbovalni sistemi, okoljske tehnologije … Za vsa ta področja so značilne nenehne spremembe, zato je ključno, da sledite novim trendom in spoznanjem. Študij v programu Varstvo okolja in komunala ponuja odlične možnosti, da v dveh letih pridobite praktična in aktualna inženirska znanja. Ključni področji programa sta urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura. Študentje bodo pridobili znanja za reševanje okoljskih problemov, nadzornih nalog s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov. Naučili se bodo ravnati z odpadnimi vodami in odpadki, usvojili znanja za sanacijo starih bremen in naravnih nesreč, spoznali zakonodajo področja, vsa ta znanja pa bodo podkrepljena s primeri iz prakse.

Program: Varstvo okolja in komunala
Trajanje: Višješolski študijski program – 2 leti
Stopnja izobrazbe: Stopnja VI/I
Način izvedbe: On-line študij
Pogoji za vpis: Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka varstva okolja in komunale

Naziv programa: Varstvo okolja in komunala

Trajanje: višješolski študijski program – 2 leti

Stopnja izobrazbe: stopnja VI/I

Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka varstva okolja in komunale

 

Obvezni predmeti ECTS
Poslovno sporazumevanje in vodenje 6
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5
Računalništvo in informatika 6
Okoljsko naravoslovje 1 4
Okoljsko naravoslovje 2 4
Tehnično risanje in dokumentacija 3
Oskrba z vodo 6
Odvajanje in čiščenje odpadne vode 6
Gospodarjenje z odpadki 7
Varstvo okolja in zakonodaja 5
Praktično izobraževanje 1 13
Praktično izobraževanje 2 13
Prosto izbirni predmet 5
Izbirna predmeta* ECTS
Okoljske dajatve in financiranje 5
Ekonomika podjetja in podjetništvo 5
Modul: Urejanje prostora in javna služba ECTS
Komunalna energetika 4
Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo 3
Urbanizem 5
Modul: Komunalna infrastruktura ECTS
Sanacija starih bremen in naravnih nesreč 5
Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki 5
Toplogredni plini 5

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom diplomske naloge (5 ECTS).
Izbirni predmet bo izveden, če ga bo izbralo vsaj 20 študentov.

Program poteka v celoti kot on-line študij.

Pogoj za vpis v program:

Zaključena srednja šola s splošno maturo, poklicno maturo, zaključnim izpitom, diplomo pred letom 2002 ter z mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Cena programa: 1.844 €/letnik v enkratnem znesku ali  plačilo na 11 obrokov: 1x 288 € + 10x 165,60 €)

Informativni dnevi:

  • Po dogovoru

Povpraševanje 

Če se želite vpisati na študijski program, ali bi o njem želeli le več izvedeti, nam pišite s pomočjo spodnjega obrazca. V najkrajšem možnem času se vam oglasimo z odgovorom!

15 + 15 =

Preverite še ostale višješolske strokovne programe v ponudbi:

Imate vprašanja? Nanje vam lahko odgovori:

Petra Verbič

Petra Verbič

Vodja izobraževanja odraslih

Morda bi vas zanimalo tudi:

Dostopnost